top of page

Privacystatement

Mirre Fytotherapie, gevestigd te Westblaak 92-122, 3012 KM Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mirrefytotherapie.nl

E: info@mirrefytotherapie.nl

T: 06-81561891

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Mirre Fytotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mirrefytotherapie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Informatie aangaande persoonlijke gezondheid, zoals deze wordt opgegeven in het boekingsformulier en in het anamneseformulier, worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen, deze informatie komt alleen de behandelend fytotherapeut onder ogen, wordt niet gedeeld, en wordt beveiligd opgeslagen in een patiëntendossier. Dit dossier bevat tevens de informatie doe wordt verzameld tijdens consults.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Mirre Fytotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Contactgegevens t.b.v. behandeling

- Informatie over gezondheid t.b.v. behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming

Mirre Fytotherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Mirre Fytotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens                  2 jaar na afsluiting behandeltraject

Patiëntendossier                    20 jaar na laatste wijziging dossier, conform Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mirre Fytotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en alleen met uw schriftelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mirre Fytotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Mirre Fytotherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ten allen tijde het recht om uw patiëntendossier in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mirre Fytotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mirrefytotherapie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mirre Fytotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Mirre Fytotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@mirrefytotherapie.nl

Cookies en website disclaimer

De website van Mirre Fytotherapie maakt gebruik van cookies. Hieronder staat aangegeven weke cookies gebruikt worden en met welk doeleinde deze gebruikt worden. Die cookies die momenteel gebruikt worden zijn:

- Essentiële cookies. Deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze  cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

- Marketingcookies.  Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te      bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.

- Functionele cookies. Deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en  personaliseren.

- Analytische cookies. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

Disclaimer website

Door gebruik te blijven maken van deze website geeft Gebruiker toestemming voor deze cookies en gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.

bottom of page